Loading... Please wait...

Produktgruppe

Tour Guide-systemer

Muséer, industribedrifter, hestetrenere, regissører - og sikkert mage andre - kan ha bruk for Mipros Tour Guide-system. Klokkeklar lyd uten forstyrrelser kan sendes fra en bærbar eller stasjonær sender til så mange mottakere du ønsker. Rekkevidde opp til 100 meter. Opererer på frekvenser tillatt brukt også i henhold til de nye frekvensreglene (forskrift av 19.01.2012).

Open template Panels/Footer.html