Loading... Please wait...

Produktgruppe

Bredbåndssystemer

mipro-2.jpg

De nye forskriftene for bruk av trådløst utstyr har skapt en rekke utfordinger. Aller mest for brukere, men også for produsentene av trådløst utstyr. Noe av utfordringen har vært å kunne levere utstyr som dekker alle eventualiteter. Situasjonen i Norge er slik at det er mange ledige frekvenser, men de er spredt over et stort frekvensområde - og i tillegg varierer de ledige frekvensene etter hvor i landet man befinner seg. For å gi størst mulig fleksibilitet har Mipro utviklet et trådløst system med sendere og mottakere som dekker hele det tillatte området fordelt på 72MHz båndbredde pr. sender/mottaker. Dette betyr at det igjen blir mulig å benytte et stort antall systemer uten å komme i konflikt med regelverket. 

Oversikt over frekvensoppsettet til Mipro finner du ved å trykke her

Open template Panels/Footer.html