Loading... Please wait...

Produktgruppe

Kirkeorgler

Norsk Musikk i Oslo har siden 1977 levert over 300 orgler til kirker, menigheter og flere kjente organister. Allen-orglene produseres i Pensylvania i USA og fabrikken har levert over 100.000 orgler på det internasjonale marked siden starten i 1937. Firmaet er verdens største produsent av digitale kirkeorgler og har en rekke hovedpatenter innen digital lyd som er listet opp på en plate inne i hvert orgel. I 1969 kom Allen ut med sine digitale orgler der alle stemmer var samplet fra originale orgelpiper. Det tok nesten 20 år før andre produsenter kunne ta i bruk deler av en slik teknologi, også med tillatelse fra Allen.

Allen er også den eneste produsent som kan levere alle original-deler til enhver modell som er produsert siden starten i 1937. Dette garanterer for lang levetid og holdbarhet, i tillegg til at alle orgler har ekte treverk og topp kvalitet i alle ledd. Norsk Musikk Distribusjon AS i Oslo har også et førsteklasses service-apparat for Allen og følger opp sine Allen-kunder omgående dersom noe skulle skje. Garanti på orglene er 10 år.

De digitale Allen-orgler kan deles inn i følgende kategorier:

  • Standard modeller som bygges etter at bestilling er levert til Allen.
  • Custom-modeller som kan bygges stemme for stemme.
  • Modeller som kan kombineres med nye pipeorgler = kombinasjons-orgler. 

Allen’s modeller kan leveres med en del ekstra-utstyr som drøftes med hver kunde. Den nyeste teknologien fra Allen kalles RENAISSANCE-teknologien. Alle modeller har denne som basis for en overbevisende orgelklang. CHAMBER/PROTEGE-serien har registre med LED-lys i hvert register (LUMITECH).

De nye Quantum-orgler (Q) har enten vipperegistre eller uttrekksregistre (drawknobs). Allen orgler er utstyrt med standard MIDI-system og mulighet for programmering av registreringer. Alle modeller kan tilkobles tonekabinetter. De mindre modeller har lyd i selve spillepulten, større modeller har normalt ikke dette. Alle Allen-orgler kan intoneres ved hjelp av dataprogram eller intern konsollkontroller i orgelmodeller. 

PRISEt tradisjonelt pipeorgel bygges i detalj utifra kirkenes egne ideer om hva orgelet skal inneholde og leveringstid kan ta opptil 2-3 år. Prisen pr. stemme ligger vanligvis rundt kr.150.000,- pr. register. Det er viktig å merke seg at alle Allen-orgler kan intoneres i ethvert rom og tilpasses de akustiske forhold, dette gjøres med avansert software og PC. I de fleste modeller kan stemmer også endres etter ønske fra utøverne.Dette kan gjøres FØR installasjon, UNDER installasjon eller ETTER installasjon.

I dagens situasjon, der kirkene er i endring, nye arbeidskirker dukker opp og kravene til mere fleksibel orgelklang er tilstede m.m. mener vi nå bestemt at alle landets kommuner og kirkeinstanser bør ta Allen-alternativene på alvor. Holdbarhet og vedlikehold m.h.t. Allen er ikke lenger noe man bør betvile og bruke som argument mot den nye utvikling. Der kan ikke lenger være tvil om at kommunene kan få praktfulle orgler til sine kirker og samtidig spare store beløp på kjøp og vedlikehold av tradisjonelle pipeorgler.

 

KOMBINASJONSORGLER: Mange Allen-orgler kan kombineres med piper fra eldre eller nye orgler. Pipene styres fra Allens spillepult. Her ser du et bilde av nytt Allen kombinasjonsorgel i St.Laurentius kirke, Drammen. Dette er ett Allen AP-17 + 4 pipestemmer og nytt orgelhus fra Peter Collins i England.

 

FASADERDette er et viktig punkt m.h.t. installasjon av våre orgler. I mange tilfeller benytter vi plassen bak tidligere fasade-piper til plassering av tonekabinettene. Ønskes en NY fasade vil vi samarbeide med orgelbyggere. Dersom kirker ønsker nye Allen-orgler, KOMBINERT med piper, kan vi også samarbeide med kirkene vedrørende et slikt konsept. Dette er prosjekter som drøftes i detalj mellom kunde, oss, orgelbygger og fabrikken i USA. Leveringstid av slike orgler er vesentlig kortere og rimeligere enn ved bestilling av pipeorgler.

TONEKABINETTER: Allen har flere typer tonekabinetter. Orgelets størrelse og antall lydkanaler bestemmer sammensettingene av typer kabinetter. Orgler med dype pedalstemmer må som regel ha ekstra basskabinett(er) i tillegg. De vanlige kabinetter plasseres på vegg eller bak en pipefasade. Alle detaljer gjennomgås med kirkene på forhånd for å overholde de regler som gjelder for kirke-bygg i Norge.

Ta kontakt med oss dersom du ønsker å se og prøve Allen-kirkeorgler eller se på orgler som er levert i større eller mindre Oslo kirker. 

Open template Panels/Footer.html